Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

 • Η μοναδική με αυτόματα προγράμματα που λειτουργούν χωρίς χειριστή.

 • Καβουρδίζει από 1kg - 5kg σε κάθε ψήσιμο (10kg/ώρα ή 80kg/8ώρο).

 • Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος : Από 1000W  έως 3500W (Average 2000W).

 • Διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα. Παρέχεται βεβαίωση κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE.

 • Διαθέτει αισθητήρα υγρασίας/CO2/C0 που εξασφαλίζει ίδια ποιότητα καφέ σε κάθε ψήσιμο.

 • Διαστάσεις: Μ: 140cm Χ Π:50cm Χ Υ:85 cm - Βάρος : 130kg

 • Με Τouch  Screen & Wi-Fi  για άμεση υποστήριξη.

 • Λειτουργεί με τεχνολογία INVERTER για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technical Specifications

 

 • The only one with automatic programs that operate without an operator.

 • Roasts from 1kg - 5kg in each batch (10kg/h or 80kg/8hours).

 • Power consumption : From 1000W to 3500W (Average: 2000W).

 • It has an activated carbon filter. A manufacturer's certificate and a CE certificate shall be provided.

 • It has a moisture sensor/CO2/C0 that ensures the same quality of coffee in each roasting.

 • Dimensions: L: 140cm X W:50cm X H:85 cm - Weight : 130kg

 • With Touch Screen & Wi-Fi for immediate support.

 • It works with INVERTER technology for great power economy.

 

 

Coffee Roasting Machine TR-5000