Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

 • Η μοναδική με αυτόματα προγράμματα που λειτουργούν χωρίς χειριστή.

 • Καβουρδίζει από 500g - 3kg σε κάθε ψήσιμο (6kg/ώρα ή 42kg/8ώρο).

 • Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος : Από 1000W  έως 2500W (Average:1700W).

 • Διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα. Παρέχεται βεβαίωση κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE.

 • Διαθέτει αισθητήρα υγρασίας/CO2/C0 που εξασφαλίζει ίδια ποιότητα καφέ σε κάθε ψήσιμο.

 • Διαστάσεις: Μ: 120cm Χ Π:50cm Χ Υ:85 cm - Βάρος : 95kg

 • Με Τouch  Screen & Wi-Fi  για άμεση υποστήριξη.

 • Λειτουργεί με τεχνολογία INVERTER για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technical Specifications

 

 • The only one with automatic programs that operate without an operator.

 • Roasts from 500g - 3kg in each batch (6kg/h or 42kg/8 hours).

 • Power consumption : From 1000W to 2500W (Average: 1700W).

 • It has an activated carbon filter. A manufacturer's certificate and a CE certificate shall be provided.

 • It has a moisture sensor/CO2/C0 that ensures the same quality of coffee in each roasting.

 • Dimensions: L: 120cm X W:50cm X H:85 cm - Weight : 95kg

 • With Touch Screen & Wi-Fi for immediate support.

 • It works with INVERTER technology for great power economy.

 

 

Coffee Roasting Machine TR-3000