Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

 • Η μοναδική με αυτόματα προγράμματα που λειτουργούν χωρίς χειριστή.

 • Καβουρδίζει από 250g - 2kg σε κάθε ψήσιμο (2 - 4 kg/ώρα ή 16-32 kg/8ώρο).

 • Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος : Από 500W  έως 1800W (Average:1kw).

 • Ετήσιο κόστος συντήρησης:  80-100 ευρώ.

 • Διαθέτει φίλτρο ενεργού άνθρακα. Παρέχεται βεβαίωση κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE.

 • Διαθέτει αισθητήρα υγρασίας/CO2/C0 που εξασφαλίζει ίδια ποιότητα καφέ σε κάθε ψήσιμο.

 • Διαστάσεις: Μ: 85cm Χ Π:50cm Χ Υ:85 cm - Βάρος : 75kg

 • Με Τouch  Screen & Wi-Fi  για άμεση υποστήριξη.

 • Λειτουργεί με τεχνολογία INVERTER για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Technical Specifications

 

 • The only one with automatic programs that operate without an operator.
 • Roasts from 250g - 2kg in each batch (2 - 4 kg/h or 16-32 kg/8 hours).
 • Power consumption : From 500W to 1800W (Average:1kw).
 • Annual maintenance cost: 80-100 euros.
 • It has an activated carbon filter. A manufacturer's certificate and a CE certificate shall be provided.
 • It has a moisture sensor/CO2/C0 that ensures the same quality of coffee in each roasting.
 • Dimensions: L: 85cm X W:50cm X H:85 cm - Weight : 75kg
 • With Touch Screen & Wi-Fi for immediate support.
 • It works with INVERTER technology for great power economy.

 

 

Coffee Roasting Machine TR-1000